Popolna družina: V družini nobena stvar ni samoumevna.
Mobilni telefoni v osnovni šoli – DA ali NE?

V Franciji je v začetku šolskega leta začel veljati zakon, ki prepoveduje uporabo mobilnih telefonov v osnovni šoli.

Zvonjenje med poukom je seveda moteče tako za učitelja kot za učence, medsebojna igra, pogovori in druženje med odmori je na šolskih hodnikih skoraj v celoti zamrlo, namesto tega otroci sami ali v majhnih skupinah strmijo v elektronske naprave, odrezani od realnega sveta. To so razlogi, zaradi katerih so se v Franciji odločili, da bo uporaba mobilnih telefonov prepovedana v vseh prostorih šol, tudi med odmori. Prinašanja mobilnih telefonov na šolsko območje seveda ne prepovedujejo, morajo biti pa ti izklopljeni in pospravljeni.

Nekaj podobnega je tedanji Newyorški župan Michael Bloomberg poskušal v šolah z zakonom uvesti že leta 2006. Pa so se takrat uprli starši, češ, da ne morejo priti v stik s svojimi otroci v času, ko so v šoli.

V Sloveniji potrebe po takšnih zapovedih ni, ugotavljajo naše oblasti, starši in šolniki. Vsaj ne na zakonski ravni. Veliko šol ima omejeno ali prepovedano uporabo mobilnih telefonov v času pouka, in je to zapisano v šolskem pravilniku posamezne šole.

Pa je prepoved uporabe telefonov res rešitev? Ali lahko ima uporaba pametnih telefonov tudi svoje prednosti? In kdo je tisti, ki bi moral poskrbeti, da bi otroci s pametnim telefonom ravnali pravilno? Navsezadnje je telefon pameten le toliko, kolikor je pameten njegov uporabnik.

V prvi vrsti smo to starši. Kot pri veliko drugih perečih temah, tudi tukaj starši prehitro pozabimo, da se odnos do določenih stvari začne z vzorom v družini. In z veseljem preložimo odgovornost na šolo. Če bi torej otroci že doma usvojili pravila primerne rabe telefona, takšne prepovedi v šolah sigurno ne bi bile potrebne.

Pomislimo na vse prednosti, ki jih je v naše življenje prinesla mobilna telefonija. In tudi na čas, ki ga nespametno porabimo zaradi njih.

Otroke je torej potrebno usmerjati in jih učiti, kako in za kaj ter kdaj pravilno uporabljati tehnologijo. Potrebno je določiti pravila in čas uporabe telefonov. Nespametno in neučinkovito je otrokom prepovedati stik s tehnologijo, s katero bodo obdani vse življenje. S sodelovanjem in skupnim odkrivanjem možnosti uporabe mobilnih telefonov bomo otrokom lahko odkrili in pokazali tudi pasti, ki so jim izpostavljeni, in jim bomo le tako lahko pravilno svetovali in jih vodili skozi varno uporabo.

Šole bi, po drugi strani, morale znati izkoristiti prednosti, ki jih moderna tehnologija prinaša. Mobilni telefoni so lahko koristno orodje, ki bi učencem ob domiselni in pravilni funckionalni uporabi olajšalo učenje, raziskovanje in navsezadnje tudi komunikacijo. Potrebno bi bilo poiskati načine, kako tehnologijo, v razvoj katere se vlaga vedno več časa in denarja, osmisliti tudi na šolskem področju. Otroke usmeriti v uporabo pametnih telefonov še za kaj druga kot Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube … in ostala družabna omrežja. Četudi so tudi ta lahko poučna in morda primerna odskočna deska za marsikoga, ki v njih zmore najti priložnost. Pod ustreznim nadzorom in vodenjem, seveda.

Avtor: mam


Facebook