Popolna družina: V družini nobena stvar ni samoumevna.
Prva pomoč z otroci – nikoli ni prezgodaj za učenje

Nihče ni premajhen za pomoč. Ravno nasprotno, otroci se v prvih letih učijo hitreje kot kadar koli v življenju - in to velja tudi za prvo pomoč. Otroci so zelo ponosni, ko lahko pomagajo drugim. Po drugi strani pa so otroci pogosto odvisni od prve pomoči in tega se je pomembno zavedati. Kako jih podučiti in kako jim pomagati?

1. Preprečevanje nesreč je najboljša preventiva

Večina nesreč se zgodi doma in v prostem času. Pri otrocih, mlajših od šest let, ozaveščenost o nevarnosti še ni dovolj razvita. Še posebej ogroženi so otroci med 2 in 4 letom, katerim se nesreče najpogosteje dogajajo doma (nesreče s padci). Večjim otrokom se nesreče ponavadi dogajajo tam, kjer se pogosteje gibajo (na vrtu, na igrišču in v prometu). Z enostavnimi ukrepi je mogoče omiliti ali preprečiti veliko nevarnosti in nesreč. Okolje lahko za otroke zavarujete z nadzorom, z nepoškodovanimi igračami, zaščitenimi vtičnicami in stopnicami, pa tudi z zgodnjim učenjem plavanja in podajanjem informacij o varnosti v prometu.

2. Učite in otroku omogočite izkušnjo, namesto, da zaščitniško prepovedujete

Otroci se ne učijo s prepovedmi temveč z zgodnjo prakso - na primer takrat, ko kot majhni uporabljajo nože, škarje, ogenj – pod vašim nadzorom na začetku. Se učijo rolati, padejo na zadnjico, si potolčejo kolena ... Ustreznega obnašanja v nevarnih situacijah se bodo lahko naučili samo skozi izkušnje. Te izkušnje temeljijo na odraslih, zato se moramo starši, stari starši in vsi ostali, ki smo v vlogi otrokovih zaščitnikov, zavedati vlog njihovih vzornikov. Praksa ukrepov prve pomoči je lahko zelo igriva; uporabite material po datumu izteka roka veljavnosti iz Prve pomoči in demonstrirajte saniranje poškodb na igračah. Zabavno in poučno hkrati.

3. Pojasnite pomembnost pomoči v nesreči

Spretnosti prve pomoči je treba obravnavati kot pomemben prispevek k družbi, saj bodo spretnosti vsakega posameznika odločilno okrepile sposobnost samopomoči celotnih skupin žrtev v primeru večjih dogodkov in nesreč.

4. Nihče ni premlad in premajhen za pomoč

Otroke vzemite resno. Otroci lahko pomagajo drugim, primerno njihovi starosti in stopnji razvoja. Tudi majhni otroci so lahko v veliko korist. Vendar se je potrebno zavedati, da otroci niso majhni odrasli in ne smejo biti preobremenjeni ali izpostavljeni travmatičnim situacijam. Kolikor pa razmere dopuščajo, je otroke potrebno vključiti in poskušati hkrati omiliti resnost položaja, v katerem se znajdejo ter vzpostaviti občutek normalnosti za vse.

5. Prepoznajte posebnosti otroških odzivov

Otroci so ob nesreči in kriznih situacijah izpostavljeni številnim njim neznanim obremenitvam. Posamezne podrobnosti, kot so vonjave, zvoki ali obnašanje pomoči potrebnih ljudi, zaznavajo zelo intenzivno. Vsak otrok se v stresnih situacijah odzove drugače in zahteva individualen pristop in skrb. Možne psihološke reakcije otroka v izrednih razmerah so zelo raznolike.

6. Upoštevajte samozaščito in varnost, imejte pregled nad vsem

V primeru nesreče pri nujnih storitvah na javnih površinah - kot na cesti - zmeraj nosite dobro vidna oblačila ali nosite varnostni telovnik in zaščitite mesto nesreče z opozorilnim trikotnikom. Najprej ocenite nevarnosti za sebe in druge! Pomagate lahko samo v primeru, če ne ogrožate svoje lastne varnosti! Nihče se ne bi smel poškodovati zaradi podajanja pomoči. Najprej preverite, kdo je poškodovan in kdo potrebuje prvo pomoč. Poškodovance je potrebno odstraniti iz nevarnega območja, če to zanje ali za vas ne predstavlja nepotrebnega tveganja in nevarnosti.

7. Prva pomoč je timsko delo: pokličite na pomoč

Ozavestite okolje o nevarnosti in se ne bojte dajati navodila. Večina ljudi je srečnih, ko nekdo prevzame vodstvo. Zato se obrnite neposredno na ljudi v bližini in razdelite ukrepe s konkretnimi navodili - na primer: »Vi v rdečem pulovru, hitro pokličite številko za pomoč v sili 112!«.

8. Mentalna prva pomoč: pomembno je vzpostaviti in obdržati komunikacijo

Ljudje v izrednih razmerah zaradi stopnje zrelosti, kulture in značaja reagirajo na zelo različne načine. Poslušajte in bodite pozorni na želje prizadete osebe ali otroka. Že ponujena roka ali tolažljiva beseda sta lahko pomembna pomoč posamezniku. Če želite vzpostaviti komunikacijo, se morate »spustiti na enako raven« kot prizadeti. Če je to otrok, se mu približajte, ga poglejte v oči in mu zagotovite, da boste z njim, dokler ne pride pomoč. Zmeraj s potrpežljivostjo razlagajte in spremljajte situacijo, predvsem pa iskreno (na)povejte, kaj nameravate storiti naslednje. Vzemite občutke in počutje otroka resno, prav tako pohvalite njegovo potrpežljivost in vedenje. Če je potrebno, hitro zaščitite prizadetega otroka pred stresnimi prizori, zvoki, mrazom ali vonjavami. Pogrejte in pomirite ga, poskrbite, da mu bo udobno in pazite nanj.

9. Bodite primerno opremljeni

Redno preverjajte svojo medicinsko omarico in komplet za prvo pomoč v avtu. Zagotovite, da boste imeli vse, kar mora vsebovati omarica in da material ne presega datuma uporabe. Prav tako je najbolje, da imate opremo za prvo pomoč zmeraj s seboj tudi, ko preživljate čas z otroci na prostem ali se odpravite na izlet (kolesarske ali pohodniške ture, počitnice v naravi ...). Doma omarico za prvo pomoč dopolnite z otrokom prijaznim materialom – sanitarni materiali z motivi so sploh zelo priljubljeni pri majhnih otrocih in lahko olajšajo marsikatero saniranje nezgode.

Avtor: mam


Facebook